Понедельник - Дöшәм, 15.10.2018
Main » 2010 » Декабрь - К'ануна пешьн » 10 » HAMIK TAMOYAN NEW ''SHAMS'' CD 2010
12:15
HAMIK TAMOYAN NEW ''SHAMS'' CD 2010

Русский


Опубликовано новый альбом ''Шамс" 2010 


Амик ТамоянаДорогие друзья, наверняка вам известно имя молодого 


езидского исполнителя, хранителя езидской музыки Амик 


Тамоян. На этот раз уважаемый Амик дарит своим 


поклонникам свой третий альбом, "Шамс”, которая состоит из 


10 песен1. Нарине


2.  Шамс

3. Ои Девушка


4. Любовь Нежный Цветок


5. Возвращайся Домой


6. Родина


7. Маирамик


8. Езидская Девушка


9. Очарование Твое


10. Азизе АмарЗа-что администрация сайта и конечно же все езиды, 


благодарим ему и мы все знаем, что он достойны сын своего 


народа.


Хдр Аджоян

________________________________________________________________________


English


Published new album ''Shams " 2010. Hamik 


Tamoyan

Dear friends, surely you know the name of a young Yezidi singer, 

curator of the Yezidi music Hamik Tamoyan. This time, esteemed 

Hamik gives his fans his third album, ''Shams", which consists of 

10 songs
1. Narine


2. Shams


3. Girl


4. Love is Delicate Flower


5. Return Home


6. Home


7. Mayramik


8. Yezidi Girl


9. Your Charm


10. Azize AmarOver-the administration site and of course all the Yazidis, many 


thanks to him and we all know that he is worthy son of his 


people.Khdr Hajoyan

________________________________________________________________________


ՀայերենԼույս է տեսել Համիկ Թամոյանի նոր ''Շամս'' 


2010թ. ձայնասկավառակը


Հարգելի ընկերներ, անշուշտ ձեզ հայտնի է եզդիների


երիտասարդ երգչի անունը, եզդիական երաժշտությունը 


պահպանող Համիկ Թամոյան: Այս անգամ Համիկը իր 


երկրպագուներին է տալիս իր երրորդ ձայնասկավառակը - 


«Շամս», որը բաղկացած է 10 երգերից`1. Նարինե


2. Շամս

3. Այ Աղջիկ


4. Սերը Նուրբ Ծաղիկ է


5. Տուն Արի


6. Հայրենիք


7. Մայրամիկ


8. Եզդի Աղջիկ


9. Հմայքը Քո


10. Ազիզե Ամար


Որի համար կայքի ադմինիստրացիան և իհարկե բոլոր 


եզդիները շնորհակալություն են հայտնում նրան և մենք բոլորս 


գիտենք, որ նա իր ազգի արժանի զավակն է:


Խդր Հաջոյան

________________________________________________________________________


ЭздикиДәрк'әт Албома т'әзә Һамик Т'әмойан 


"Шәмс" 2010Һәвалет һежа, фәqәт wәр'а избатә наве дәнгбеже Эздиайи 


һежа, хwәйкьре сьтранен эздики Һамик Т'әмойан. Ве щаре 


Һамик т'әмашеване хwәйә һежа р'а дьдә Албома хwәйә сьсйа 


<<Шәмс>>; ьж 10 к'ьлама тәшкилбуи.
1. Нарине

2. Шәмс


3. Һой Qизе


4. Һ'ьзкьрьн Кöлилка Назькә


5. Wәрә Мале


6. Wәлат


7. Мәйрәмик


8. Кәч'ка Эзди


9. Бәдәwиа Тә


10. Ә'зизе Ә'мәр


Сава wьра сәрк'аре сайте у ьсажи тәмамиа эздиа мал авайе 


дьдьнә wи у әм гьшт заньн wәки әw ә'сьл кöр'е мьләти 


һежайә.


Views: 1940 | Added by: Khdr-Yezid | Tags: Համիկ Թամոյան, Hamik Tamoyan, եզդիներ, Амик Тамоян, пивец, Singer, Езиды, ezdi, Khdr hajoyan, yezidis | Rating: 5.0/3
Total comments: 0
ble">
Имя *: Email: